• Indywidualne podejście do każdego z dzieci - dopasowanie programu opieki wzmacniającego rozwój dziecka w różnych obszarach z wykorzystaniem różnych narzędzi oraz form wsparcia

  • Wykwalifikowana Kadra -  to osoby z wykształceniem wyższym pedagogicznym, o profilu wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne posiadające wieloletnie doświadczeniem w pracy z dziećmi.

  • Komfort nauki i zabawy poprzez stworzenie wygodnej i bezpiecznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb dzieci zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.

  • Budynek, w którym mieści się Przedszkole jest miejscem do którego wszyscy maja łatwy i szybki dojazd, z dostępem do prywatnego parkingu.

  • Odpowiednio dopasowane wyżywienie – program żywieniowy dostosowany jest do potrzeb dzieci, zapewniamy zbilansowaną dietę, opartą na domowej kuchni.

  • Monitoring przedszkola - każdy rodzic i opiekun dziecka będzie miał możliwość zobaczenia nagrania z danego dnia. Podniesie to komfort psychiczny opiekunów i bezpieczeństwo dzieci.

  • Prestiż otoczenia – moje dziecko uczęszcza do nowoczesnego, prywatnego przedszkola.

  • Dogodne godziny pracy przedszkola 7:30 – 18:00.

Nasze działania będą skupiały się nie tylko na opiece, ale także i nauce poprzez zabawę, rozwijając indywidualne zdolności naszych podopiecznych oraz dbając o ich wszechstronny rozwój.

Nasz zespół tworzą osoby z odpowiednim wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem w sprawowaniu opieki i dbaniu o rozwój małych dzieci. 
W opiece nad dziećmi  kładziemy  nacisk na indywidualne podejście do każdego z dzieci i umiejętność odczytywania ich aktualnych potrzeb.

Z nastawieniem na ciepłą i przyjazną atmosferę, otoczymy Wasze dzieci właściwa opieką i sprawimy aby każdy dzień spędzony w naszym przedszkolu był różny od poprzedniego.