• Indywidualne podejście do każdego z dzieci - dopasowanie programu opieki wzmacniającego rozwój dziecka w różnych obszarach z wykorzystaniem różnych narzędzi oraz form wsparcia

  • Wykwalifikowana Kadra -  to osoby z wykształceniem wyższym pedagogicznym, o profilu wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne posiadające wieloletnie doświadczeniem w pracy z dziećmi.

  • Komfort nauki i zabawy poprzez stworzenie wygodnej i bezpiecznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb dzieci zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.

  • Budynek, w którym mieści się Przedszkole jest miejscem do którego wszyscy maja łatwy i szybki dojazd, z dostępem do prywatnego parkingu.

  • Odpowiednio dopasowane wyżywienie – program żywieniowy dostosowany jest do potrzeb dzieci, zapewniamy zbilansowaną dietę, opartą na domowej kuchni.

  • Monitoring przedszkola - każdy rodzic i opiekun dziecka będzie miał możliwość zobaczenia nagrania z danego dnia. Podniesie to komfort psychiczny opiekunów i bezpieczeństwo dzieci.

  • Prestiż otoczenia – moje dziecko uczęszcza do nowoczesnego, prywatnego przedszkola.

  • Dogodne godziny pracy przedszkola 7:30 – 18:00.

Nasze działania będą skupiały się nie tylko na opiece, ale także i nauce poprzez zabawę, rozwijając indywidualne zdolności naszych podopiecznych oraz dbając o ich wszechstronny rozwój.