Szeroka oferta zajęć edukacyjnych

Nowatorskie zajęcia edukacyjne obejmować będą między innymi:

 • zajęcia teatralno – ruchowe,
 • zajęcia muzyczne,

 • nauka języków obcych przez teatr - kładziony będzie nacisk na rozwijanie indywidualnych talentów dzieci, nie tylko w dziedzinach artystycznych wynikających z profilu przedszkola, ale również w dziedzinach ścisłych dla przykładu:

 • zajęcia w kąciku małego fizyka
 • zajęcia obejmujące naukę korzystania ze środowiska internetowego
 • zajęcia grupowe dla rodziców i dzieci ( np.: joga)
 • warsztaty i seminaria edukacyjne dla rodziców
 • cyklicznie organizowane spotkania dla całych rodzin (Dni Zdrowego Żywienia, Spektakle, Dni Muzyki, Dni Talentów)

Przedszkole oferuje usługi do tej pory niedostępne na terenie powiatu. Dostępne są zajęcia takie jak:

 • terapia zajęciowa – dogoterapia
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia z sensoryki
 • zajęcia z neurologopedą
 • gimnastyka korekcyjna
 • szeroka oferta języków obcych i nauka ich poprzez zabawę i zajęcia artystyczne

Wszystkie wyżej wymienione działania pomogą w kształtowaniu osobowości każdego z dzieci uczęszczających do Przedszkola.
Wraz ze wzrostem świadomości społecznej, wśród rodziców wzrasta zainteresowanie niespotykanymi dotąd metodami nauczania, którymi wyróżniać się będzie placówka. Rodzice wiedzą jak ważne dla rozwoju dziecka jest środowisko w jakim ono przebywa, dlatego oferta cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie powiatu proszowickiego.
Przedszkole jest również miejscem w którym rodzice będą mogli spędzać swój wolny czas razem z dziećmi, poznawać innych rodziców, wspólne uczęszczać na zajęcia edukacyjne i ruchowe.

Szeroka gama zajęć skierowanych do dzieci i ich rodziców ma na celu zacieśnianie więzi rodzinnych i obcowanie z innymi członkami lokalnej proszowickiej społeczności. Przedszkole Kolorowe Kredki zapewnia rodzinom możliwość wspólnego i efektywnego spędzania czasu wolnego w godzinach popołudniowych, w weekendy, w trakcie dni wolnych. Oprócz miejsca edukacji Przedszkole jest lokalnym centrum kulturalnym.

Przedszkole oferujące tak szeroką gamę usług poza edukacyjnych. Nasze przedszkole nie jest już tylko miejscem, w którym dzieci spędzają czas, kiedy rodzice są w pracy.

W celu zwiększenia komfortu dzieci i ich opiekunów przedszkole nie ma sztywnych godzin otwarcia i terminów naboru wychowanków. Rodzice sami decydują i ustalają czas dla nich najbardziej wygodny.