Harmonogram pobytu dziecka w przedszkolu określa poniższy plan:

6.30 - 8.00 Witamy w przedszkolu. To czas swobodnej aktywności dziecka pod okiem Nauczyciela, pozwalający na rozwój kreatywności, wyobraźni jak również umiejętności społecznych dzieci.
8:00 - 8:30 Dzieci przygotowują się do śniadania. Porządkowanie zabawek i książek, wdrażanie i kształtowanie nawyków higienicznych, zachowań prozdrowotnych oraz czynności samoobsługowych.
8:30 - 9:00 Wspólne pożywne śniadanie.
9:00 - 11:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Dzieci biorą udział w zajęciach dydaktycznych jak również w zajęciach ponadprogramowych. Śpiewają oraz tańczą na rytmice, rozwijają wyobraźnię oraz zdolności manualne.
11:00 - 11:15 Zdrowa przekąska.
11.15 - 12.30  W zależności od pogody zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy.
12.30 Obiad.
13.30 - 14.00 Czas na odpoczynek. Dzieci odpoczywają na leżaczkach.
14.00 - 15.30   Zabawy z językiem angielskim.
15.30 - 16.00   Podwieczorek .
16.00 - 17.00   Zabawy po południowe. Dzieci wspólnie bawią  w salach lub na placu zabaw.
17.00 - 18.00 Czas rozchodzenia się dzieci do domu.