Nowatorskie zajęcia dodatkowe dla dzieci które ujęte będą w rozkładzie zajęć edukacyjnych

 • nauka języków obcych – w zależności od potrzeb i zainteresowania ofertą, dostępna będzie szeroka gama nauki języków obcych. Przedszkole oferować będzie naukę nie tylko języka angielskiego, ale także niemieckiego, włoskiego lub francuskiego, nauka odbywać się będzie pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry młodych specjalistów. Zajęcia te ujęte będą w rozkładzie zajęć edukacyjnych

  Koszt zajęć ujęty w kwocie czesnego

 • zajęcia teatralne i plastyczne – które będą wspomagać kreatywność i rozwój poznawczy dzieci. W skład tych zajęć będą wchodzić również zajęcia dodatkowe zajęcia ruchowe takie jak: joga dla dzieci i lekcje pływania

  Koszt zajęć ujęty w kwocie czesnego

 • zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach

  Koszt zajęć ujęty w kwocie czesnego

 • dogoterapia - zajęcia opierające się na kontakcie z wyszkolonymi psami

 • zajęcia rozwijające techniczne umiejętności dzieci - „kącik małego fizyka” - przeprowadzania bezpiecznych doświadczeń z udziałem dzieci

 • cykliczne spotkania z osobami wykonującymi interesujące zawody ( pilot śmigłowca wojskowego, dziennikarz sportowy, producent gier komputerowych, grafik komputerowy, lekarz)

 • zajęcia i warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci

 • indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem dla rodziców i opiekunów

 • indywidualne konsultacje z logopedą

 • zajęcia ruchowe wspólne dla dzieci i ich opiekunów – joga i aerobik

 • szkoła rodzenia – zajęcia dla przyszłych rodziców