Nowatorskie zajęcia dodatkowe dla dzieci które ujęte będą w rozkładzie zajęć edukacyjnych

 • nauka języków obcych – w zależności od potrzeb i zainteresowania ofertą, dostępna będzie szeroka gama nauki języków obcych. Nauka odbywać się będzie pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry młodych specjalistów. Zajęcia te ujęte będą w rozkładzie zajęć edukacyjnych

  Koszt zajęć ujęty w kwocie czesnego

 • zajęcia teatralne i plastyczne – które będą wspomagać kreatywność i rozwój poznawczy dzieci. Zajęcia z logopedą

  Koszt zajęć ujęty w kwocie czesnego

 • zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach

  Koszt zajęć ujęty w kwocie czesnego

 • dogoterapia - zajęcia opierające się na kontakcie z wyszkolonymi psami

 • zajęcia rozwijające techniczne umiejętności dzieci - „kącik małego fizyka” - przeprowadzania bezpiecznych doświadczeń z udziałem dzieci

 • cykliczne spotkania z osobami wykonującymi interesujące zawody ( pilot śmigłowca wojskowego, dziennikarz sportowy, producent gier komputerowych, grafik komputerowy, lekarz)

 • zajęcia i warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci

 • indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem dla rodziców i opiekunów

 • indywidualne konsultacje z logopedą

 • zajęcia ruchowe wspólne dla dzieci i ich opiekunów – joga i aerobik

 • szkoła rodzenia – zajęcia dla przyszłych rodziców